Sáng 26-2, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHDCND Lào do Ngài Khăm-bay Đăm-lắt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, dẫn đầu thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Sáng 26-2, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHDCND Lào do Ngài Khăm-bay Đăm-lắt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào, dẫn đầu thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Văn bản chỉ đạo điều hành

Website các đơn vị

Website các đơn vị ngành dọc

Website tổ chức Chính trị Xã hội

ӣϺ